Bustader for salg


Sunde Prosjektutvikling AS har lang erfaring med bygging og salg av nye bustader i- og utanfor Kvinnherad kommune.

Vi legg stor vekt på å tilpassa og utvikla bustader i nært samarbeid med kjøpar.

Kontakt oss på 90923464 eller post@sundeprosjekt.no for nærmere informasjon om aktive prosjekt.