Velkomen til Sunde Prosjektutvikling AS og Sundegarden Eigedom AS sine heimesider.

Bustader for salg
Vi har lang erfaring med bygging og salg av nye og renoverte bustader i- og utanfor kommunen, og legg stor vekt på å tilpassa og utvikla bustader i nært samarbeid med kjøpar.

Bustader til leige
Vi har også ulike eigedomar til leige. Dei fleste av desse er i Kvinnherad kommune, men vi har og bustader til leige i Bergen.

Feriebustader i utlandet
Vi tilbyr utleige av bustader i Pureto Rico på Gran Canaria og Hua Hin i Thailand. Bustadane er utstyrt etter norsk standard.