Bustader for salg

Sunde Prosjektutvikling AS har lang erfaring med bygging og salg av nye bustader i- og utan for Kvinnherad kommune.

Vi legg stor vekt på å tilpassa og utvikla bustader i nært samarbeid med kjøpar.

Ta kontakt med oss på post@sundeprosjekt.no for informasjon om aktive prosjekt.